เลือกหน้า

บริษัท เพเนเล่ส์มาติก โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
ลงนามซื้อที่ดินสร้างโรงงานแห่งใหม่
นิคมอุตสาหกรรมชุมนุมทรัพย์ จ.ปทุมธานี

บริษัท เพเนเล่ส์มาติก โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
นิคมอุตสาหกรรมชุมนุมทรัพย์ จ.ปทุมธานี

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท เพเนเล่ส์มาติก โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผนังบานเลื่อนกั้นเสียงเคลื่อนที่ ระบบประตูห้องผ่าตัด และระบบประตูอัตโนมัติ สำหรับอุตสาหกรรมงานก่อสร้างทั้งในและต่างประเทศ ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายที่ดินกับ บริษัท ปทุมธานี อินดัสเตรียล โปรโมชั่น จำกัด เพื่อขยายการดำเนินงานในภูมิภาค โดยโรงงานล้ำสมัยแห่งใหม่จะจัดตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมชุมนุมทรัพย์ จ.ปทุมธานี จะช่วยให้บริษัทฯสามารถเพิ่มกำลังการผลิตและขยายฐานลูกค้าในภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ