เลือกหน้า

แผ่นตะกั่วกันรังสีและกระจกป้องกันรังสี

ตะกั่วเป็นวัสดุที่ใช้กันทั่วไปในการป้องกันรังสี เกราะป้องกันที่ตะกั่วมีให้ในแง่ของการแผ่รังสีเป็นมาตรฐานดีที่สุดในการป้องกันรังสี การใช้ตะกั่วโดยทั่วไปอย่างหนึ่งคือการป้องกันสำหรับผู้ควบคุมเครื่องเอ็กซ์เรย์

แผ่นตะกั่วกันรังสีและ
กระจกป้องกันรังสี

กระจกป้องกันรังสี

ด้วยนวัตกรรมการผลิตกระจก จากเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง ได้มาตรฐานยูโรเปี้ยน สแตนดาร์ด ผสมผสานกับวัสดุที่ใช้ในการป้องกันรังสี X-RAY ได้ในขั้นตอนการผลิต ทำให้กระจกป้องกันรังสีเอกซเรย์ (Lead Glass) เป็นกระจกที่มีลักษณะพิเศษ สามารถป้องกันรังสี X-RAY ได้
กระจกป้องกันรังสี X-RAY ( Lead Glass) ถูกออกแบบมาให้มีลักษณะโปร่งใส สีขาวอมเหลืองป้องกันและลดทอนรังสี X-RAY ได้ดี มาตรฐานทั่วไป ความสามารถในการป้องกันรังสี X-RAY จะเทียบกับแผ่นตะกั่ว มาตรฐานจะอยู่ที่ 2 mm. Pb และ 2.5 mm.Ph. หรือกระจกป้องกันรังสีเอกซเรย์ ที่หนาเที่ยบเท่าตะกั่ว 2 มม. และ 2.5มม.

แผ่นตะกั่วกันรังสี

แผ่นตะกั่วป้องกันรังสีเอกซเรย์ มีประสิทธิภาพในการป้องกันรังสีเอกซเรย์สูง ป้องกันเสียง ป้องกันการสั่นสะเทือน รับรองคุณภาพด้วยใบรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และกระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศไทย

คุณสมบัติแผ่นตะกั่ว ป้องกันรังสี X-RAY (Lead Sheet)

1. เป็นฉนวนป้องกันรังสีเอกซเรย์ จากเครื่องเอกซเรย์ หรือแหล่งกำเนิดอื่น มาสู่เจ้าหน้าที่และแพทย์พยาบาลรวมถึงคนไข้ทั่วไป เนื่องจาก แผ่นตะกั่วเป็นโลหะที่มีความหนาแน่นสูง มากกว่าโลหะชนิดอื่น มีอำนาจการหยุดยั้งรังสีเอกซเรย์สูง
2. ความหนาของแผ่นตะกั่ว สัมพันธ์ โดยตรงกับความสามารถในการกันรังสีเอกซเรย์ การเลือกใช้ความหนาของตะกั่วสัมพันธ์กับระดับพลังงานของรังสีเอกซ์เรย์

ใบรับรอง

แผ่นตะกั่วกันรังสี และกระจกป้องกันรังสี

สารตะกั่วปกป้องเราจากการแผ่รังสีได้อย่างไรเนื่องจากมีความหนาแน่นสูง ทำให้ยากต่อการทะลุผ่านของรังสี ในทางกลับกัน รังสีจะสะท้อนกลับภายในโลหะ ทำให้สูญเสียพลังงานไป ผลิตภัณฑ์แผ่นตะกั่วเอกซเรย์ของเรามีความหนาตั้งแต่ 0.6 มม. ถึง 1 มม. เพื่อให้ลูกค้าของเราได้เลือกตามความต้องการ แผ่นตะกั่วที่เคลือบเป็นชั้นภายในประตูรวมกับกระจกตะกั่วสำหรับหน้าต่าง ให้การป้องกันที่ดีเยี่ยมในห้องเอกซเรย์ในโรงพยาบาล

ติดต่อเราได้

ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา