เลือกหน้า

ติดต่อเรา

บริษัท เพเนเล่ส์มาติก โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

สถานที่

สำนักงานและโชว์รูม
เลขที่ 36 หมู่ที่ 7 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี 11120

โรงงาน :
เลขที่10/12 หมู่5  ต.คลองสอง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  12120

โทรศัพท์

โทร : (662) 965-5578-80,82-84
081-938-8615, 098-907-7758,
086-830-3315
แฟกซ์: (662) 965-5584

เวลาเปิดทำการ

สำนักงานและโชว์รูม
ชั่วโมง :
จันทร์-ศุกร์ : 08:00-17:00 น.
เสาร์ : 08:00–17:00 น.

โรงงาน
ชั่วโมง :
จันทร์-เสาร์ : 08:00–17:00 น.

Send A Message