บริษัท เพเนเล่ส์มาติก โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ลงนามซื้อที่ดินสร้างโรงงานแห่งใหม่  นิคมอุตสาหกรรมชุมนุมทรัพย์ จ.ปทุมธานี

บริษัท เพเนเล่ส์มาติก โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ลงนามซื้อที่ดินสร้างโรงงานแห่งใหม่ นิคมอุตสาหกรรมชุมนุมทรัพย์ จ.ปทุมธานี

บริษัท เพเนเล่ส์มาติก โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)ลงนามซื้อที่ดินสร้างโรงงานแห่งใหม่นิคมอุตสาหกรรมชุมนุมทรัพย์ จ.ปทุมธานี บริษัท เพเนเล่ส์มาติก โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)ลงนามซื้อที่ดินสร้างโรงงานแห่งใหม่ นิคมอุตสาหกรรมชุมนุมทรัพย์ จ.ปทุมธานี เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท...
ประกาศแปรสภาพบริษัทเป็น บริษัท เพเนเล่ส์มาติก โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

ประกาศแปรสภาพบริษัทเป็น บริษัท เพเนเล่ส์มาติก โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

ประกาศแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัท เพเนเล่ส์มาติก โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ประกาศแปรสภาพบริษัทเป็น บริษัท เพเนเล่ส์มาติก โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เนื่องด้วยบริษัทได้ดำเนินการแปรสภาพจากชื่อเดิม บริษัท เพเนเล่ส์มาติก โซลูชั่นส์ จำกัด เป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยชื่อว่า “บริษัท...